Blog

Khoa học về con người và xã hội trong thời đại kỹ thuật số

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2021, vào lúc 16 giờ 30, một cuộc họp hội thảo “Khoa học về con người và xã hội trong thời đại kỹ thuật số” sẽ được tổ chức trong khuôn khổ dự án với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga “Xu hướng mới nhất trong phát triển khoa học về con người và xã hội trong bối cảnh của quá trình số hóa và các vấn đề xã hội mới và các mối đe dọa: cách tiếp cận liên ngành ", 2020–2022). 


Báo cáo "Triết học Nội các và Nghiên cứu Thực nghiệm về Ý thức" sẽ được thực hiện bởi V.V. Vasiliev, Tiến sĩ Triết học, Thành viên tương ứng của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Trưởng ban. Khoa Lịch sử Triết học Nước ngoài, Đại học Tổng hợp Moscow M.V. Lomonosov. 

Link xem

Mai K Đa dịch từ tiếng Nga

Type and hit Enter to search

Close