Blog

"Văn hóa không thể bị xóa bỏ!" - "Культуру не отменить!"


Чехова не ставят в Европе, но Мы от Шекспира не откажемся. "Культуру не отменить!"
Ở châu Âu, những vở kịch của Chekhov không còn được trình diễn nữa, nhưng Chúng ta sẽ không bao giờ từ chối Shakespeare. Văn hóa không thể bị xóa bỏ.На Западе отказались читать лекции про Достоевского. Мы продолжаем восхищаться героями Марка Твена. Культуру не отменить.
Phương Tây đã từ chối giảng về Dostoevsky. Chúng ta vẫn tiếp tục chiêm ngưỡng những anh hùng của Mark Twain. Văn hóa không thể bị hủy bỏ.Когда концерты Чайковского в мире отменяются, наша любовь к музыке Шопена продолжается. Культуру не отменить.
Khi các buổi hòa nhạc của Tchaikovsky trên khắp thế giới bị hủy bỏ, tình yêu của chúng tôi dành cho âm nhạc của Chopin vẫn tiếp tục. Văn hóa không thể bị hủy bỏ.В некоторых странах решили не играть Шостаковича. Мы решили, что музыка Вивальди прекрасна всегда. Культуру не отменить.
Một số quốc gia đã quyết định không chơi nhạc của Shostakovich. Chúng tôi vẫn quả quyết rằng, âm nhạc của Vivaldi luôn luôn tuyệt trần. Văn hóa không thể bị hủy bỏ.
#Культурунеотменить #Русофобия #StopHatingRussians


Type and hit Enter to search

Close