Blog

Olympic triết học 2022 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Năm nào sinh viên khoa đi thi Olympic Triết học cũng đầy cảm xúc. Sinh viên Khoa Triết học luôn thể hiện được kiến thức vững vàng, thái độ tích cực, tinh thần cầu thị và giao lưu không kém phần máu lửa!

Giải Nhất phần thi Cổ động

Giải Ba chung cuộc.

Triết học Nhân Văn!

Ngày 30 tháng 10 năm 2022Type and hit Enter to search

Close