Blog

Những đặc điểm tôn giáo của chủ nghĩa cơ yếu - E.I. Arinhin, T.A. Kildyashova, Mai K Đa dịch từ tiếng Nga

 Những đặc điểm tôn giáo của chủ nghĩa cơ yếu
E.I. Arinhin, T.A. Kildyashova
Mai K Đa dịch từ tiếng Nga

Bài này nằm trong cuốn giáo trình "Sự tiến hóa của tôn giáo trong thế giới hiện đại (chủ nghĩa cơ yếu Tin lành)"
dành cho sinh viên chuyên ngành “Nghiên cứu tôn giáo” của Trường đại học Quốc gia Vladimir (Vladimir State University), của hai tác giả E.I. Arinhin, T.A. Kildyashova
Tên tiếng Nga của tài liệu
Эволюция религии в современном мире (протестантский фундаментализм) : учебное пособие для студентов специальности «Религиоведение».


Type and hit Enter to search

Close