Blog

Mai K Đa

Mai K Đa
PhD in Philosophy, Lecturer,
Department of the History of Philosophy, Faculty of Philosophy,
University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam.

Tel/Zalo: 0905.51.66.51
Email: maikda@ussh.edu.vn
FB, IG: Mai K Đa

Orcid: 0000-0002-9416-7746
WoS ResearcherID: G-4258-2019

Xem nhanh:
- Các sách chuyên khảo > Link
- Các bài viết trên tạp chí khoa học > Link
- Các bài viết trên các hội thảo khoa học > Link
- Tài liệu biên soạn phục vụ giảng dạy > Link

Kinh nghiệm giảng dạy:
- Đại học Quốc gia Hà Nội:
        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (VNU-HUS)
        Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-USSH)
        Trường Đại học Ngoại ngữ (VNU-ULIS)
        Trường Đại học Công nghệ (VNU-UET)
        Trường Đại học Kinh tế (VNU-UEB)
        Trường Đại học Giáo dục (VNU-UEd)
        Trường Đại học Việt - Nhật (VNU-VJU)
        Trường Đại học Y Dược (VNU-UMP)
        Trường Đại học Luật (VNU-UL)
        Trường Quốc tế (IS)
        Khoa Các khoa học liên ngành (SIS)
- Trường đại học Đại Nam
- Trường đại học FPT
- Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
   
     Type and hit Enter to search

Close