Blog

Viết mộ của cố Giáo sư, triết gia Trần Đức Thảo trước ngày tổ chức hội thảo

Ngày 28 tháng 12 năm 2023, cùng với PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn, TS. Trần Thị Điểu, TS. Phạm Thanh Hà, TS. Nguyễn Thị Như đến viếng mộ của cố Giáo sư, triết gia Trần Đức Thảo trước ngày tổ chức hội thảo tại Nghĩa trang Văn Điển. 

Hội thảo Quốc tế "Trần Đức Thảo: những vấn đề triết học và sử học" diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Type and hit Enter to search

Close