Blog

Chính sách Trung lập của Pháp - Bài giảng của Giáo sư Valentine Zuber

Bài giảng của Giáo sư Valentine Zuber - Giáo sư của Trường Cao học thực hành Paris Pháp

Tại giảng đường 401 nhà AB trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HN, chiều ngày 30/10/2013 do Trung tâm nghiên cứu Tôn giáo Đương đại (trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn HN) tổ chức.

Chủ đề bài giảng

CHÍNH SÁCH TRUNG LẬP CỦA NƯỚC PHÁP


Có thời gian mình sẽ rã băng ghi âm ra sau. Ai có nhu cầu thì nghe audio phía dưới nhé. 
Bản thân cảm nhận: rất hay!

Thông dịch viên của buổi học là cô Thái (không biết rõ họ tên) khoa Tâm lý học.


Type and hit Enter to search

Close