Blog

Sinh nhật năm 2013

14/10/2013
Thứ hai,

Hôm nay là họp khoa. Lần đầu tiên mình tham gia họp toàn khoa như thế này sau gần hai tháng về thử việc. Việc chính là giới thiệu các thầy cô từ Trung tâm Mác - Lênin vừa giải thể về khoa và những việc khác.

Một ngày nắng hanh hanh...
Sinh nhật mình...

Tính tuổi mụ đã là 27. Đã già!
Một ngày sinh nhật lặng lẽ và yên bình. Mình đã giấu ngày sinh trong nên trên face mọi người cũng không biết. Nhận được một vài lời chúc từ những người bạn thân thiết. Họ nhớ đến mình chứ không cần máy face báo cho. Bao nhiêu đó là quá đủ. Nhiều đâu chưa chắc đã là tốt.

Hy vọng sang tuổi mới nhiều sự an lành và không còn phải xin tiền bố mẹ nữa. Chỉ vậy thôi!

Happy birthday to me!
Type and hit Enter to search

Close