Blog

28.12.2013

28.12.2013 HN.
Đôi khi những câu nói bâng quơ của một ai đó khiến mình phải suy nghĩ. Mấy ngày hôm nay đầu óc không được nhẹ nhàng cho lắm. Có những lúc thấy thật là căng. Có lẽ, mình cũng phải quen với những điều như thế này thôi. 
Vẫn mong mỗi ngày trôi qua là những ngày đầy cố gắng và an lành!


Type and hit Enter to search

Close