Blog

Triết học Mác - Lênin ở nước Nga hậu Xô ViếtTRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN Ở NƯỚC NGA HẬU XÔ VIẾT

T/c Giáo dục Lý luận, 9/2014. 
Tác giả: Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Mai K Đa

Hơn hai thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày Liên Xô sụp đổ, ở nước Nga ngày nay, trong đời sống tư tưởng xã hội, vấn đề đánh giá chủ nghĩa Mác – Lênin nói riêng và triết học Xôviết nói chung vẫn là chủ đề không bao giờ cũ, với không ít những quan điểm trái chiều, đối lập. Trên các sách báo ở nước Nga, thật không hề khó khăn khi nhận diện những quan điểm phê phán chủ nghĩa Mác và triết học Xô Viết, họ cho rằng: Chủ nghĩa Mác ở Liên Xô là giáo điều, triết học Xôviết là triết học bị chính trị hóa, triết học Xôviết không để lại một điều gì thú vị và mới mẻ, triết học Xôviết là một khoảng trống, triết học Xôviết là sự đoạn tuyệt với tư tưởng triết học thế giới; triết học Nga hiện đại có sự khủng hoảng… 

Song vượt lên trên những quan điểm ấy, nhiều người trong giới nghiên cứu triết học ở Nga đã khẳng định: “Theo các tài liệu chính trị - xã hội, kinh tế, lịch sử, triết học trên khắp thế giới, cũng như trong sự dịch chuyển chính trị xã hội trong những năm gần đây, sự quan tâm đến chủ nghĩa Mác đã không hề bị dập tắt” , và “trong những lý thuyết chính trị và hệ tư tưởng thời kỳ hậu Xôviết ở Nga, chủ nghĩa Mác vẫn là một dòng chảy tư tưởng đáng chú ý” .


Type and hit Enter to search

Close