Blog

Trước Ga Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định tháng 2.2021

 Ảnh chụp trước ga Bồng Sơn nửa sau tháng 2 năm 2021, trên đường ra Hà Nội sau tết

Một ngôi nhà trước ga Bồng Sơn

Cổng vào ga Bồng Sơn

Mặt trước ga Bồng Sơn

Xôi trước ga Bồng Sơn


Type and hit Enter to search

Close