Blog

Lược sử Triết học Nga (sách chuyên khảo) - Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết

Sau một thời gian dài đằng đẵng thai nghé và chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cuốn sách cũng ra đời nhờ sự giúp đỡ của rất nhiều người. Tuy chỉ là một cuốn lược sử, mang tính mở đầu cho một định hướng nghiên cứu, nhưng hy vọng sẽ được người đọc đón nhận. Đây cũng là một công trình kỷ niệm của mấy anh chị em cùng học ở Nga, cùng ăn cơm Nga và nhận lấy những ân tình cùng sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn bè ở nước Nga. 

Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Tuyết, Lược sử triết học Nga: Sách chuyên khảo. H.: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, 2021. - 340 trang.Type and hit Enter to search

Close