Blog

Hội thảo khoa học Quốc tế "TÔN GIÁO –NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM"

 Hội thảo khoa học Quốc tế 
"TÔN GIÁO –NGUỒN LỰC VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI: ỨNG XỬ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM"

Thời gian: Thứ 6 ngày 03/12/2021 (Buổi sáng: 08:00 – 12:00 - Buổi chiều: 13:00 – 17:00)

- Trực tiếp: Nhà E, phòng 304 (Phiên toàn thể) và 307, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

- Trực tuyến: Phòng họp ảo trên nền tảng Zoom.

+ E304: ID cuộc họp: 850 6036 3677 Mật khẩu: vnu

+ E307: ID cuộc họp: 936 5834 6243 Mật khẩu: vnu

Do yêu cầu phòng dịch, số lượng khách mời tham dự trực tiếp bị giới hạn, đề nghị học giả có nhu cầu tham dự trực tiếp liên hệ trước với Ban tổ chức trước ngày hội thảo để lên danh sách. Khách mời tham dự trực tiếp phải có xác nhận đã tiêm đủ hai mũi vaccine theo Công văn 243 của UBND thành phố Hà Nội.
Type and hit Enter to search

Close