Blog

Hội nghị Khoa học sinh viên năm học 2021-2022 Khoa Triết học USSH VNU

Ngày 15/03/2022 Khoa Triết học tổ chức thành công Hội nghị Khoa học sinh viên năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom.

Một số hình ảnh về hoạt động này:

 


 


Type and hit Enter to search

Close