Blog

Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome

Đại hội triết học thế giới lần thứ XXV ở Rome
"Triết học xuyên biên giới"
Rome, Ý,
ngày 1- 8 tháng 8 năm 2024


Đơn vị tổ chức: Liên đoàn các Hiệp hội Triết học Quốc tế, Hiệp hội Triết học Ý và Đại học Sapienza của Rome.

Philosophy across Boundaries is the general theme of the 25th World Congress of Philosophy, that will be held in Rome, Italy, from August 1st to August 8th, 2024.

Mở đăng ký đăng ký tham gia Đại hội Triết học Thế giới lần thứ XXV, sẽ diễn ra tại Rome (Ý), từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 8 năm 2024.

Đơn xin tham gia báo cáo có thể được gửi đến một trong 89 sections; cũng có thể nộp đơn xin tham gia các hội nghị bàn tròn, các cuộc họp của các nhóm và hiệp hội.

Việc đăng ký và nộp hồ sơ được thực hiện thông qua trang web của Đại hội: https://wcprome2024.com

Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2023

Thông tin chung về Đại hội có thể được lấy trên trang web https://wcprome2024.com hoặc từ Thông tư của Đại hội (https://wcprome2024.com/wp-content/uploads/2022/09/Grigio_Text-first-Circular-EN- 1.pdf)

Để biết thông tin về các vấn đề cụ thể, vui lòng liên hệ với Ban Thư ký Đại hội (secretariat@wcprome2024.com).

Type and hit Enter to search

Close