Blog

Một số tư tưởng của Michel Foucault về giáo dục - Bùi Quang Hưng và Mai K ĐaMột số tư tưởng của Michel Foucault về giáo dục
Tác giả: Bùi Quang Hưng, Mai K Đa

Hội thảo khoa học quốc tế “Triết lý giáo dục Việt Nam: từ truyền thống đến hiện đại”
Ngày 8/9/2023, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Michel Foucault - nhà triết học có ảnh hưởng lớn của thế kỷ XX -đã để lại những ý tưởng quan trọng về vấn đề giáo dục, vai trò của hệ thống giáo dục và sự phát triển của con người hiện đại. Xuất phát từ quan niệm về quyền lực, kết hợp với phương pháp luận khảo cổ luận và phả hệ luận, Foucault đã luận giải về sự thực thi quyền lực kỷ luật trong môi trường giáo dục thông qua việc áp dụng các kỹ thuật đặc thù như phương pháp giám sát toàn cảnh, kiểm tra, giám sát theo thứ bậc hay cơ chế phần thưởng-hình phạt. Trên cơ sở đó, ông đưa ra một số tư tưởng về mục tiêu giáo dục tập trung vào việc tích cực học tập để tích luỹ kiến thức nhằm đạt được quyền lực, khuyến khích sự tò mò, tư duy phản biện của người học; muốn như vậy thì phương pháp giáo dục phải đặc biệt hạn chế lối truyền thụ độc thoại và mối quan hệ thầy – trò phải là mối quan hệ hai chiều, tránh xa ảnh hưởng của sự thống trị. Những tư trưởng của Michel Foucault về giáo dục có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là cơ sở khoa học cho những giải pháp mới trong quá trình cải cách giáo dục ở các quốc gia phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.

Chi tiết

Thông tin về hội thảo trên báo chí:

https://ussh.vnu.edu.vn/vi/news/khoa-hoc/hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-triet-ly-giao-duc-viet-nam-tu-truyen-thong-den-hien-dai-22161.html

https://congdankhuyenhoc.vn/triet-ly-giao-duc-viet-nam-tu-truyen-thong-den-hien-dai-duoc-nhin-nhan-nhu-the-nao-179230908171805123.htmType and hit Enter to search

Close