Blog

Hội thảo Quốc tế "Trần Đức Thảo - Một số vấn đề triết học và lịch sử"

 Sự kiện sắp diễn ra Hội thảo Quốc tế "Trần Đức Thảo - Một số vấn đề triết học và lịch sử" sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, ĐH Quốc gia Hà Nội Thông tin phòng họp trực tuyến và tài liệu hội thảo xin vui lòng truy cập bằng cách quyét mã QR ở banner.

Type and hit Enter to search

Close