Blog

Ngày tốt đầu năm Giáp Thìn 2024


NGÀY TỐT ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024

Năm Giáp Thìn 2024, trong các ngày đầu năm, ngày mồng 1, mồng 4 và mồng 10 là những ngày tốt, có thể lựa chọn để xuất hành, khai trương, xuất hành hoặc khai sự các việc theo nhu cầu.

* Ngày mồng 1 tháng Giêng là ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo, lại có các Cát thần như Trực Tinh (giải trừ được các sau xấu), Kim Quý, Thiên Phú, Thiên Quý Thiên Tài, Lộc Khố.

Là ngày khá thích hợp cho việc khai trương, xuất hành, dời chỗ, giao dịch, tế tự, cầu phúc.

Giờ Hoàng Đạo: 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h.

Hướng xuất hành:

Tài thần: Đông Nam

Hỷ thần: Đông Bắc

Hạc thần: Tại Thiên

* Ngày mồng 4 tháng Giêng là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo, và có các Cát tinh thuận lợi cho việc khai trương như Nhân Chuyên (giải trừ được các sao xấu), Ngọc Đường, Thiên Đức, Thiên Thành, Kính Tâm.

Là ngày tốt cho mọi việc.

Giờ Hoàng Đạo: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Hướng xuất hành:

Tài thần: Chính Đông

Hỷ thần: Chính Nam

Hạc thần: Tại Thiên

* Ngày mồng 10 tháng Giêng là ngày Minh Đường Hoàng Đạo, có các cát tinh như Trực Tinh (giải trừ được các sao xấu), Thiên Ân, Minh Đường, Thiên Y, Tế Hợp, Tục Thế.

Là ngày khá thích hợp cho việc khai trương, xuất hành, dời chỗ, giao dịch, tế tự, cầu phúc.

Giờ Hoàng Đạo: 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h.

Hướng xuất hành:

Tài thần: Tây Bắc

Hỷ thần: Đông Nam

Hạc thần: Đông Bắc

Lưu ý:

* Hướng xuất hành thì chọn hướng Tài thần, Hỷ thần, kiêng Hạc thần.

* Năm nay Đào Hoa Tinh vận hành đến Cung Dậu (chính Tây), nên các bạn nam thanh, nữ tú, muốn có tình duyên thì xuất hành về hướng này để cầu tình duyên, sẽ được toại nguyện, như ý.


Type and hit Enter to search

Close