Blog

Gan nhiễm mỡ

Có một vị sư bị ốm và được đưa vào viện khám. Bác sĩ chuẩn đoán vị sư bị Gan nhiễm mỡ. Khi nghe bác sĩ nói về bệnh của mình, vị sư hốt hoảng xin bác sĩ:

- Bác sĩ làm ơn ghi trong sổ bệnh là Gan nhiễm dầu ăn chứ đừng ghi là Gan nhiễm mỡ.
....

Type and hit Enter to search

Close