Blog

Bắt đầu từ đâu?

Đây là câu hỏi cứ vương vấn mãi trong đầu mấy hôm nay? Thật khó để tìm ra phương án trả lời và cũng không ai có thể giúp được mình trả lời cho câu hỏi ấy cả. Biết vậy nhưng tìm đáp án quả thật không phải là một việc đơn giản. Nhưng lẽ nào là ngõ cụt được?
Type and hit Enter to search

Close