Blog

"Xin hỏi đường ở nơi nào. Đường dưới chân ta"


"Đệ gánh hành lý, huynh thì dắt ngựa
Đón ánh bình minh, tiễn đưa ráng chiều
Bước qua gập ghềnh, đường dài rộng
Đấu bãi gian hiểm, lại xuất phát, lại xuất phát

Bao mùa luân phiên xuân đông thu hạ
Trải bao phen cay đắng ngọt bùi
Xin hỏi đường ở nơi nào
Đường dưới chân ta"

Cố lên
HN, 9/2016

Type and hit Enter to search

Close