Blog

Cán bộ trẻ khoa Triết học học tập kinh nghiệm xuất bản quốc tế

Học tập kinh nghiệm xuất bản quốc tế. Cán bộ GV khoa Triết học nghe những chia sẻ của TS. Phạm Quỳnh Châu. TS. Phạm Quỳnh Châu, cựu SV K40 Triết học, là giảng viên Đại học Tài chính Marketting TP HCM, NCS tại Úc Châu.Type and hit Enter to search

Close