Blog

Tâm trí hoạt động và tâm trí thụ động

Theo nghĩa đen của từ thì có thể dịch là trí tuệ hoạt động và trí tuệ thụ động
Tâm trí hoạt động và tâm trí thụ động

Cái này trong triết học kinh viện nó chỉ hai khả năng (năng lực) cao và thấp của lý trí (tâm trí con người nhận thức): tâm trí thụ động làm việc với dữ liệu cảm giác tạo từ những thứ riêng lẻ, sắp xếp chúng, hệ thống hóa chúng, nhưng không thể xác định ý tưởng chung (phổ quát) ; Tâm trí hoạt động (chủ động) bằng ánh sáng tự nhiên của mình  chiếu sáng hình ảnh của sự vật và trích xuất nội dung phổ quát từ chúng. 

Theo Thomas Aqunas, tâm trí hoạt động là cần thiết để hiểu (nhận thức) giống như ánh sáng cần thiết để để nhìn. Tâm trí chủ động chuyển tải nội dung phổ quát được trích ra và cung cấp (chuyển tải) cho tâm trí thụ động, cái mà sẽ phát triển một khái niệm chung theo đúng nghĩa của từ phổ quát. Do đó, bản thân tâm trí hoạt động không tạo ra cái phổ quát, mà chỉ là in dấu trong tâm trí thụ động cái cần thiết để xác định cái phổ quát. Kiến thức về Thiên chúa, theo Thomas Aquinas không thể tiếp cận được nhờ vào hai loại tâm trí này, chỉ có thể đạt được một phần và gián tiếp thông qua sự tương đồng với thế giới được tạo ra.


Type and hit Enter to search

Close