Blog

Sinh viên khoa Triết học USSH đạt giải 3 trong cuộc thi Olympic Triết học 2021

 Sinh viên khoa Triết học USSH đạt giải 3 trong cuộc thi Olympic Triết học 2021

Ngày 23/4/2021, tại Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra cuộc thi Olympic Triết học với sự tham gia của 6 trường đại học.

Kết thúc cuộc thi, Khoa Triết học USSH đã đạt giải Ba. 

Đây là một cơ hội lớn để sinh viên ngành triết học, lý luận chính trị ở các trường đại học giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Một số hình ảnh tiêu biểu về hoạt động này:


XEM TOÀN BỘ ẢNH

Type and hit Enter to search

Close