Blog

My name is Bò (chihuahua) - thử nghiệm chụp thiếu sáng

 Chụp thiếu sáng, lấy em Bò làm mẫu ảnh
Type and hit Enter to search

Close