Blog

Tọa đàm "Hướng đi nào cho triết học Việt trong thập niên tới" - GS. Trần Văn Đoàn (13/072023)

 Tọa đàm "Hướng đi nào cho triết học Việt trong thập niên tới" - GS. Trần Văn Đoàn

Ngày 13 tháng 07 năm 2023

tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Type and hit Enter to search

Close